Inschrijving
regenbooglogo marc
 

Het leerlingenvervoer is gratis voor rechthebbende leerlingen.
Er zijn vier busritten:

De busbegeleiders zijn telefonisch te bereiken:
- tussen 7.00uur en 8.30uur
- tussen 15.30uur en 18.00uur   


Bus 1: Begeleidster: Annick  (tel: 0476/649510)
Reisweg: Olmen, Balen, Oostham, Kwaadmechelen, Genendijk, Tessenderlo  

Bus 2: Begeleidster: Dimphna (0497/290450)
Reisweg: Eindhout, Groot Vorst, Schoot, Tessenderlo

Bus 3: Begeleidster: Danielle (tel: 0487/999552)
Reisweg: Hulst, Paal, Deurne-Diest, Tessenderlo

Bus 4: Begeleidster: Fabiola (tel:0471/229 593)
Reisweg: Meerhout, Klein Vorst, Tessenderlo                  

Afspraken met de leerlingen:

 • De leerlingen moeten 5 minuten voor het opgegeven uur aan de opstapplaats klaar staan om te vertrekken. Zij blijven op de opstapplaats, de bus kan vertraging hebben. (Bij regenweer of koud weer moet je je boekentas buiten zetten als teken dat je met de bus meegaat).
 • De leerlingen volgen de richtlijnen van de begeleider.
 • Het in- en uitstappen verlopen rustig en ordelijk, je groet de chauffeur en de begeleider.
 • Je gaat zitten op een vaste plaats die aangeduid werd door de begeleider en je blijft daat zitten.
 • Je doet je veiligheidsgordel om!
 • Op de bus gedraag je je rustig: niet roepen, fluiten, plagen of ruzie maken.
 • Eerbiedig andermans bezit: de boekentassen en tassen van anderen, de zetels, leuningen, vuilnisbakjes van de bus.
 • Beschadigingen door jou aangebracht zullen aan je ouders medegedeeld en aangerekend worden.
 • Je snoept, eet, drinkt of rookt niet op de bus.
 • Je gebruikt geen gsm op de bus voor bellen, SMS of foto's..
 • Je neemt geen scherpe voorwerpen mee op de bus.
 • Je opent geen deuren of ramen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de busbegeleider.
 • Waardevolle voorwerpen (I-pod, Nintendo, MP3 , ...) worden meegebracht op eigen risico. De school komt niet tussen bij verloren of beschadigde toestellen.
 • Je waarschuwt de begeleider van een te voorziene afwezigheid met een briefje of telefoon.
 • Bij niet naleven van het busreglement of slecht gedrag, kan je tijdelijk of definitief het gebruik van de bus ontzegd worden.

  Dit wordt door de directeur van de school beslist. LET WEL: dit ontslaat de leerling echter niet van de leerplicht (is dus verplicht naar school te komen)
  Beschadigingen door jou aangebracht, zullen (na vaststelling) aan je ouders medegedeeld en aangerekend worden.

 • Je volgt de richtlijnen van de begeleider op de bus.

Afspraken met de ouders:

 • Aan de op-/afstapplaats

 • Gelieve ervoor te zorgen dat uw kind de "richtlijnen voor leerlingen" stipt kan naleven.
 • De ouders zorgen ervoor dat de leerling tijdig (5 minuten voor het opgegeven uur)aan de afgesproken opstapplaats aanwezig is zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.
 • De ouders zijn tijdig op de afgesproken afstapplaats aanwezig zodat de tijdsregeling van de rit niet in het gedrang komt.
 • De busbegeleider is verantwoordelijk voor de leerling vanaf het moment van instappen tot bij het uitstappen. Op het moment dat de leerling veilig van de bus is afgestapt dragen de ouders (of vertegenwoordiger) van de vervoerde leerling de volle verantwoordelijkheid. Tevens begeleiden de ouders (of vertegenwoordiger) hun kind bij het veilig afstappen van de bus.
 • De ouders van de vervoerde leerling dienen de nodige schikkingen te treffen om hun kind aan de halte op te vangen langs de zijde van de weg waar de bus stopt. Wanneer de ouders niet aanwezig kunnen zijn op het normale afstap-uur, dient u een regeling te treffen zodat een vertegenwoordiger/plaatsvervanger de leerling kan opvangen bij het afstappen. De ouders melden steeds aan het secretariaat van de school wie hen zal vervangen. Indien er geen regeling is getroffen wordt de leerling naar Pinokkio gebracht, waar u de leerling persoonlijk dient af te halen.
 • Veranderingen van opstapplaats worden met de directie van de school geregeld
 • Klachten en/of conflicten, schade en betalingen gaan via de directie van de school
  In de mate van het mogelijke worden zo veel mogelijk kinderen thuis opgehaald, doch waar dit om praktische redenen niet mogelijk is moet de leerling zich verplaatsen naar een opstapplaats/halte.

   

  Bij afwezigheid van de leerling
  De ouders verwittigen de busbegeleider en/of het secretariaat bij een onvoorziene afwezigheid van de leerling

  Varia
  Er kan geen extra materiaal worden meegegeven met de bus, enkel mits uitdrukkelijke toestemming van het secretariaat /directie.
  Discussies tussen busbegeleider en ouders worden zeker niet aan de op- of afstapplaats besproken, hiervoor neemt men contact op met de school.
  De ouders dienen het busreglement voor akkoord te ondertekenen.

   
naar overzicht