Inschrijving
regenbooglogo marc
 

De meeste kinderen eten in de eetzaal.
De kinderen die tijdens de middag samen met de juf of meester in de klas eten, brengen een handdoekje en placemat mee.

Van de ouders wordt verwacht dat ze rekening houden met het principe van 'gezonde voeding'.
Op school kan drank aangekocht worden. Het goedkoopst kan dit met een drankkaart voor 20 flesjes:

melk 7,00 EUR
chocomelk 8,00 EUR
spa/spa reine 6,00 EUR
appelsap 8,00 EUR
sinaasappelsap 8,00 EUR
multivitaminesap 8,00 EUR

Prijs per flesje: 0,50 EUR

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen en niet te luidruchtig zijn. Rustig praten kan na het signaal van de leerkracht.

Uit eerbied voor het leefmilieu wil de school het afval beperken.
Wij hebben aandacht voor volgende punten:

  • De boterhammen worden meegebracht in een brooddoos
  • Aluminiumfolie, drankblikjes en conservenblikken mogen niet meegebracht worden naar de school.
  • Brikverpakkingen zijn toegelaten, ze worden in de school gesorteerd voor recyclage.
  • Restafval proberen we zo veel mogelijk te beperken
  • afval hoort thuis in de vuilnisbakken.
  • papier wordt verzameld voor de gezamenlijke omhaling.


   
naar overzicht