Inschrijving
regenbooglogo marc
 

De school wil op alle vlakken openstaan voor de ouders. Er wordt getracht met hen in een vruchtbare relatie te komen om de opvoeding van hun dochter of zoon te bevorderen.
De ouders zijn op elk tijdstip, na afspraak, welkom in de school.
Voor een goede samenwerking is contact tussen school en gezin onmisbaar.
Daarom organiseert de school

1. De informatieavond: in het begin van het schooljaar.
Deze heeft plaats in de loop van september of begin oktober.
De bedoeling van deze avond is: kennismaking met ouders en leerkracht, doorgeven en toelichten van informatie.
datum: 25 september 2014 om 19 u

2. Het individuele oudercontact:
Voor de kerst - en paasvakantie worden alle ouders persoonlijk uitgenodigd tot een individueel gesprek over prestaties en leefhouding van hun kind.
Op het oudercontact van eind juni kunnen de ouders het rapport van hun kind komen ophalen .Dit is tevens een gelegenheid om de evaluatie samen met de leerkracht te bespreken.
data: 18 december 2014, 2 april 2015 en 25 juni 2015

3. Een informatieavond over de stap naar het secundair onderwijs:
In de loop van de maand mei of juni organiseren we een vergadering voor de ouders van de schoolverlaters.
Tijdens deze vergadering wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van onze leerlingen in het secundair onderwijs.
Deze datum wordt later meegedeeld.

 

   
naar overzicht