startpagina
naam
contact
Onze school onze leerlingen ons personeel schoolreglement jaarkalender praktische informatie schoolnieuws
onze school

 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap: "VZW Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo.

De Regenboog is een katholieke school voor buitengewoon onderwijs type 1 en type 8.

In De Regenboog willen wij de leerlingen opvoeden tot gelukkige mensen, die naar eigen vermogen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij streven naar een harmonische ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de leerlingen door aandacht te hebben voor alle gebieden van die persoonlijkheid.
Omdat de ontwikkeling een proces is dat vanuit het kind komt, staat het kind bij ons centraal en krijgt het optimale kansen om zich te ontplooien.

Hoewel de aangeboren nieuwsgierigheid en de gedrevenheid om te leren bij onze leerlingen even sterk aanwezig zijn als bij andere kinderen, zijn ze vaak verzwakt door gebrek aan succeservaring.
De sociale en emotionele ontwikkeling van het kind komt daarom op de eerste plaats. Kinderen opnieuw doen geloven in de eigen mogelijkheden en het opbouwen van een positief, realistisch zelfbeeld zijn voorwaarden voor een verdere ontwikkeling.

Onze school is een katholieke geloofsgemeenschap. We laten de kinderen kennis maken met de leer van Jezus.
Onze school is een leefgemeenschap waar we ruime aandacht hebben voor de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind. Communicatieve vaardigheden worden optimaal gestimuleerd. De leerlingen moeten elkaar leren verdragen en inzicht krijgen in het anders-zijn van de anderen.
Onze school is een leergemeenschap. De type 8-leerlingen krijgen maximale kansen om zo vlug mogelijk te integreren in het gewoon onderwijs. Het uiteindelijke streefdoel van het type 1-onderwijs is dat de leerlingen in de toekomst kunnen integreren in het normale leef- en arbeidsmilieu.

Onze school werd in februari 2008 doorgelicht. We kregen een gunstige beoordeling.
Het inspectieverslag kunt u hier raadplegen.