startpagina
naam
contact
Onze school onze leerlingen ons personeel schoolreglement jaarkalender praktische informatie schoolnieuws
onze school
 

Zoals een regenboog al de verschillende kleuren nodig heeft om een prachtig
schouwspel te zijn,
zo hebben wij het vertrouwen en de samenwerking nodig tussen onze leerlingen,
leerkrachten en ouders om een school te zijn die de beste ontwikkelingskansen biedt.

Voor ons is de Regenboog een fijne, warme plek:
waar ieder kind kan schitteren,
waar ieder kind zijn talenten kan laten groeien,
waar het plezier in leren, samenwerken en spelen belangrijk is.

regenboogfolder1
Gewoon waar kan, 'buitengewoon' wanneer nodig ...
         
         
         
BASISAANBOD
voor kinderen met leermoeilijkheden en leerstoornissen


Het basisaanbod richt zich op leerlingen die door hun specifieke onderwijsbehoeften en ondanks aanpassingen het gemeenschappelijk curriculum van het gewoon lagere onderwijs niet kunnen volgen.

Om in te schrijven in het basisaanbod heb je nodig:
--> Een verslag van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) met daarin de specifieke noden van uw kind
regenboogfolder2
         

TYPE 9
voor kinderen met autisme en normale begaafdheidType 9 richt zich op kinderen met autisme en een normale begaafdheid.

Om in te schrijven in type 9 heb je nodig:
--> Een officiële diagnose autismespectrumstoornis die gesteld is door een multidisciplinair team met psychiater.
--> Een verslag van het CLB met daarin de specifieke noden van uw kind
regenboogfolder3
         
         
         
GON BASISAANBOD en TYPE 9

‘Geïntegreerd onderwijs’ of kortweg GON biedt kinderen en jongeren de kans om het gewoon onderwijs te volgen met extra ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs door een GON-begeleider. Wij bieden GON-begeleiding op kleuter, lager en secundair onderwijsniveau aan voor:

--> leerlingen die na minimum 9 maanden in het basisaanbod terugkeren naar het gewoon onderwijs
--> leerlingen met autisme waarvoor het CLB en de school GON-begeleiding adviseert. Het CLB doet de aanvraag voor GON type 9 bij onze school
         
Wil je nog meer informatie over onze werking? Klik dan hier !